Auf Heller und Pfennig

Doel

Probeer na drie ronden de meeste centen te hebben. Die krijg je door eigen marktkramen en koopkrachtige klanten in dezelfde winkelsteegjes samen te brengen. Vermijd in ieder geval om belastingsambtenaren aan te trekken. Zij lopen met je geld weg.

Materiaal

marktkraam

Voorbereiding

Afhankelijk van het aantal spelers krijgt elke speler de marktkramen van zijn kleur die hij open voor zich legt:

 Spelers  kraam I   kraam II, III en IIII
  2     4         alle
  3     3         alle
  4     2         alle

Het geld wordt op waarde gesorteerd. Elke speler krijgt een startkapitaal van 50 Heller und Pfennig. De overige schijven worden goed geschud en niet zichtbaar naast het bord geplaatst. Elke speler neemt er één, kijkt en legt het voor zich neer. De rondenteller wordt op 1 gelegd. De startspeler begint.

Spelverloop

Een spel verloopt over 3 ronden. Wie aan de beurt is, kiest één van de 3 acties:

 1. Plaats een eigen kraam op een vrije marktplaats.
 2. Neem een schijfje en leg het op een vrije marktplaats.
 3. Plaats je eerste schijfje (begin spel) op een vrije marktplaats.

Wie geen enkele van deze 3 acties kan uitvoeren, moet passen. Eenmaal geplaatste schijven mogen en kunnen niet meer verplaatst worden.

Puntentelling

Tweede en derde ronde

De markt wordt volledig leeg gemaakt. De rondenteller één opschuiven.

Elke speler krijgt zijn kraam met "I" erop terug. De andere geplaatste kramen verdwijnen uit het spel. Elke speler kiest weer één schijfje om mee te starten.

Einde

Wie na 3 ronden het meeste geld heeft, wint.

Voorbeeld (zie tekening blz. 3)

Rij 1
De burgers koopt voor 3 centen en de Steuereintreiber int 6 centen. Het saldo is dus -3 centen per produkt. Wit verliest dus 15 centen (IIII+I = 5 en 5x(-3)= -15), grijs en zwart verliezen elk 3 centen.
Rij 4
Vuur verdeelt deze steeg in 2 helften. Links zorgt de boze blik dat wit niets krijgt. Rechts krijgt grijs 5 centen voor zijn winkeltje.
Kolom 2
Grijs heeft het hard te verduren. De dame is van geen invloed (boze blik), het verlies door de valsspeler wordt verdubbeld door de geldzak, dus betaalt 6 centjes.
Kolom 4
Zwart betaalt 4 centen (staat op -4). Wit krijgt niets.

Het saldo wordt dan:

speler rijen  kolommen  totaal
wit   -3    44     41
grijs   0    12     12
zwart  20    19     39

The Game Cabinet - editor@gamecabinet.com - Ken Tidwell