Capone

Doel

Verdien 1 miljoen $ aan legale transacties.

Voorbereiding

Elke speler krijgt een familiefoto en de daarbijhorende stenen in dezelfde kleur: 8 grote en 8 kleine, 1 zwarte merksteen en 100 Riesen (= 100.000 $). De familieleden worden op de juiste plaats op de foto geplaatst. De zwarte steen wordt op "0" gelegd (= legale investeringen). De bodyguards worden in een rij onderaan de foto klaar gezet.

Het speelbord

Spelverloop

Het spel bestaat uit een aantal speeljaren. Elk jaar kent 4 (6 spelers) of 5 (3-5 spelers) ronden. In elk jaar kunnen de spelers door illegale transacties veel geld verdienen. Ze kunnen zo veel verdienen als ze durven, maar de medespelers liggen hierbij soms dwars.

De Bank is gever voor het eerste jaar. Bij aanvang van een jaar schudt de gever alle kaarten. Elke deelnemer krijgt 5 (3-5 spelers) of 4 kaarten (6 spelers). Om beurt mag je nu zoveel kaarten ruilen als je wil. Een nieuwe kaart mag echter niet meer geruild worden.

Wie aan de beurt is, speelt één kaart uit.

De kaarten:

Er zijn 3 verschillende soorten kaarten.

1. Legale transacties (wit)

Bij elk van de 8 legale transacties hoort juist 1 kaart. De kaart werkt enkel als je zwarte steen niet meer op "0" staat, dus als je al legale zaken gedaan hebt. In het eerste jaar kan niemand deze kaart echt zinvol gebruiken.

Speel je zo'n kaart uit, dan plaats je een eigen Bodyguard op het legale veld. Je krijgt van de Bank het overeenstemmende bedrag.

2. Illegale transacties (groen, geel, oranje, rood)

Elk van de 10 illegale transacties komt 2 keer op het bord en 4 keer op de kaarten voor. Door illegale activiteiten kan je veel geld verdienen. Je moet hiertoe familieleden of bodyguards op dat veld plaatsen. De geplaatste stenen moeten samen minstens even veel waard zijn als de transactie.

Bodyguards zijn 5.000 $ waard.

Om stenen te plaatsen, geldt het volgende:

  1. De "Don" mag niet met familieleden samen op een veld staan (bodyguards zijn geen familie).
  2. De "Mama" mag hoogstens met 1 familielid samen voorkomen.

Je stenen kunnen eventueel toegevoegd worden bij al je eerder geplaatste figuren.

Als je figuren op een veld komen waar al andere figuren (andere kleur) staan, dan moet de waarde van de eigen steen minstens 5.000 $ hoger zijn dan de gezamenlijke waarde van de daar aanwezige figuren. De vreemde stenen worden verwijderd. Familieleden stoppen en gaan naar de haven, bodyguards kunnen op het einde van het jaar weer ingezet worden.

Laatste kaart op het einde van een speeljaar.

Speelt de laatste speler op het einde van een jaar als laatste kaart een illegale transactie kaart, moet hij de geschikte bodyguards inzetten om de waarde van de kaart te bereiken (eventueel samen met het kleinste familielid). Heb je te weinig waarde op je foto liggen, moet je de kaart onbenut uitspelen.

3. Actiekaarten (8)

Deze kaarten kan je in de plaats van de transactiekaarten uitspelen.

Aus dem Verkehr

(3: Party bei Molly, Termin beim Friseur, Einladung zum Essen) Je mag 1 ander familielid op een illegaal veld verplaatsen naar het paars vak. Daar blijft hij tot het einde van het lopende jaar (geen inkomsten dit jaar).

F.B.I.

Een ander familielid dat op een illegaal of paars vak staat, sluit je op in cel 3. Deze persoon blijft dat jaar en de 2 daaropvolgende jaren gevangen. Hij kan evenwel op borgtocht vrij gelaten worden ( betaling volgens zijn waarde).

Schutzgeld

Ontvang beschermgeld van een speler die een familielid op een legaal veld staan heeft. De hoogte van het beschermgeld hangt af van de plaatst van de zwarte steen.

Geschäftsübernahme

Je kan om het even welk illegaal veld bezet door een andere familie opruimen en vervangen door eigen pionnen met dezelfde totaalwaarde.

Ein angebot, das man nicht ablehnen kann (2 maal)

Verwijder van een illegaal of paars veld alle stenen van een andere speler. Familie vliegt naar de haven en de bodyguards kunnen eventueel terug gehuurd worden op het einde van het jaar.

Einde van een speeljaar en afrekening

Als de laatste kaart gespeeld wordt, eindigt het jaar. Beginnend met de startspeler bepaalt men het inkomen van elke speler voor dat jaar. Dat inkomen is de som van alle stenen op de illegale velden.

Vervolgens verwijder je je pionnen van de velden. De - tijdens dat jaar- verwijderde bodyguards kan je voor 5.000 $ 't stuk terug aankopen. Doe je dat niet, verdwijnen ze uit het spel.

Alle gevangenen in blok 3 schuiven op naar blok 2,..., gevangenen uit blok 1 gaan terug naar de eigenaar.

investeren in legale transacties

Voor elke 100.000 $ die je aan de Bank geeft mag je je zwarte pion 1 plaats opschuiven. Voor 50.000 $ mag je die schijf ook een plaats terugschuiven.

De speler links van de vorige startspeler wordt nieuwe startspeler. Hij schudt alle kaarten en deelt ze opnieuw uit om het volgende jaar te starten.

Einde

Wie het eerst zijn zwarte steen op veld 10 kan plaatsen (dus voor 1.000.000 $ geïnvesteerd heeft in legale activiteiten), wint dit spel.

Kunnen meerdere spelers dit op het einde van een jaar, dan wint hij die het meeste baar geld bezit.

Is dit ook gelijk, dan bepaalt de hoogste gezamenlijke familiewaarde de winnaar.

The Game Cabinet - editor@gamecabinet.com - Ken Tidwell