Razzia

Auteur: Stefan H. Dorra
Uitgegeven door Ravensburger, 1992
Bluf en zet geld in om in obscure bars geld te verdienen (3 tot 8 spelers vanaf 10 jaar).
Vertaald in het Nederlands door Piet Notebaert.
Schrijf je reacties en suggesties naar Piet Notebaert.


Doel

Speel je gok- en razziakaarten zo slim mogelijk uit om het geld in een bepaalde bar te innen. Probeer zo veel mogelijk geld op deze manier te verdienen.

Voorbereiding

Spelverloop

het spel begint

gokken

de razziakaarten

het afdingen

duel

afdingen tussen 3 spelers

Bijzondere situatie

Soms gebeurt het dat twee of meer spelers eenzelfde puntenaantal op hun kaarten hebben.
Als er twee van die spelers met elkaar afdingen, mag de speler die het verst van de croupier zit, de winst verdelen.
Als drie spelers onderling afdingen, van wie er twee gelijke punten hebben op de kaarten, en het niet eens zijn met de winstverdeling, duelleert de speler die het verst van de croupier zit als laatste.

Einde

De laatste ronde begint als het laatste het geld verdeeld wordt over de bars.
De speler met het meeste geld is de winnaar.The Game Cabinet - editor@gamecabinet.com - Ken Tidwell