Take it Easy

Auteur: Peter Burley
Uitgegeven door FX Schmid, 1994
Een combinatiespel in rijen dat telkens weer anders is voor 1 tot 4 spelers vanaf 6 jaar.
Vertaald in het Nederlands door Piet Notebaert
Schrijf je reacties en suggesties naar Piet Notebaert


Doel

Probeer zo veel mogelijk punten te scoren door zo veel mogelijk verbindingen te maken van zijde tot zijde in eenzelfde kleur.

Voorbereiding:

Spelverloop:

De startspeler neemt een willekeurige kaart. De andere spelers zoeken dezelfde kaart uit. Elke speler kiest een plaats op het bord om er die kaart te leggen. Zo gaat het spel verder totdat het hele bord vol ligt.

Hoe plaatsen?

Afrekenen:

Na 19 beurten ligt het bord vol. Kijk in de 3 mogelijke richtingen naar ononderbroken rijen in eenzelfde kleur. Het aantal kaartjes in een dergelijke rij maal de waarde van de kleur bepaalt de score in die rij.
Maak de som van alle scores.
Als elke speler eens startspeler was, wordt afgerekend.
Wie dan de meeste punten scoort, wint dit spel.The Game Cabinet - editor@gamecabinet.com - Ken Tidwell