Tal der Konige

Auteur: Christian Beierer
Uitgegeven door Franck-Kosmos, 1991
Een taktisch piramide bouwspel voor 2 tot 4 spelers vanaf 12 jaar.
Vertaald in het Nederlands door Piet Notebaert.
Schrijf je reacties en suggesties naar pnotebaert@unicall.be.


Doel

Het Dal van de Koningen is een spel over het bouwen van piramides in het oude Egypte. Elke speler biedt voor de te bouwen blokken en probeert een zo homogeen mogelijke piramide te bouwen op de plaats die hij verworven heeft. De winnaar is die speler met de hoogst waardevolle piramides aan het eind van het spel.

Inhoud

(tekeningen: zie blz. 4 Duits spelregelboekje)

Voorbereiding

Berg alle gekleurde bouwblokken op in de zwarte buidel. Elke speler krijgt 5 arbeiders, 2 opzichters, 8 bied-tabletten en 8 skarabee-stenen in dezelfde kleur. Bovendien krijgt elke speler een viltstift en het kaartje met de beknopte spelregels. Op dit kaartje staan o.a. de te scoren punten voor de verschillende types van piramides en ruimte om de bewegingen van de opzichters te noteren.

De arbeiders en opzichters van elke speler worden op het centrale deel (zone 16) van het spelbord geplaatst. Als er slechts 3 spelers deelnemen aan het spel, worden de plaatsen met 3 rode zonnen niet gebruikt. Deze zones worden bedekt met de skarabee-stenen in de kleur die niet deelneemt aan het spel. Spelen slechts 2 spelers dit spel, schrap dan ook de zones met 2 rode zonnen.

Spelonderdelen

Het bord

(zie figuur op blz. 6 van het Duitse spelregelboekje)

Bouwveld

Dit zijn de letters rond elke plaats waar een piramide kan gebouwd worden. Ze zijn de plaatsen waar arbeiders en opzichters geplaatst worden. Elk bouwveld draagt een letter en het nummer van de plaats. Per plaats mag slechts 1 figuur staan.

Er zijn 2 types van bouwvelden: grote en kleine. Grote plaatsen zijn bestemd voor grote piramides (3 lagen en 14 blokken); kleine plaatsen zijn bestemd voor kleinere piramides (2 lagen en 5 blokken).

Er is ook een centrale plaats voor de piramide van de Farao (4 lagen en 30 blokken).

Zones

Er zijn 7 zones op het bord, genummerd van 16 tot 22.

Piramides

De waarde van een piramide wordt niet alleen door zijn grootte, maar ook door zijn kleurcombinaties bepaald. Hoe meer een piramide uit gelijk gekleurde blokken gebouwd wordt, hoe hoger zijn waarde. De tekeningen op de achterzijde van de beknopte spelregels tonen de waarde voor elk type piramide. Bemerk dat bij grote piramides de centrale blokjes van de onderste laag niet meer te zien zijn als de piramide af is. Hun kleur is dus niet belangrijk voor de score.

De piramide van de Farao wordt door alle spelers gebouwd en krijgt geen enkel punt. Het spel eindigt echter als deze piramide af is!

Spelverloop

Bepaal een startspeler. Deze speler krijgt de Faraosteen. De andere spelers zijn in uurwijzerzin aan beurt. Het spel verloopt in verschillende beurten en elke beurt bestaat uit verscheidene fasen. De startspeler gaat als eerste in elke fase, gevolgd door de anderen. Als iedereen aan beurt kwam tijdens een fase, start de volgende fase met de startspeler. De Faraosteen gaat telkens over naar een volgende speler als elke fase in een beurt gespeeld werd.

De eerste ronde...

1. Bouwblokken per opbod kopen

De startspeler neemt blokjes uit de zwarte buidel zonder te kijken. Hij plaatst deze naast het spelbord in groepjes van 5 blokjes. Hij plaatst 1 groepje van 5 blokkenmeer als er spelers deelnemen aan het spel (vb. 4 spelers: 5 groepjes van 5 blokjes).

Beginnend met de startspeler, doet elke speler om beurt een bod m.b.v. de bied-tabletten. Daartoe plaatst hij bied-tabletten met de piramide-tekening omhoog bij die groep stenen die hem interesseert. 4 bied-tabletten zijn blanco en de overige 4 hebben 1, 2, 3 of 4 punten. De spelers mogen deze tabletten plaatsen hoe ze dat ook wensen: allemaal of slechts enkele, bij 1 groep of bij meerdere of zelfs geen enkele. De blanco tabletten zijn interessant om je echte bedoelingen te verzwijgen.

Als alle spelers hun bod geplaatst hebben, worden de tabletten omgedraaid. Een speler krijgt de groep van 5 stenen indien hij het hoogste bod deed. Bij een gelijk aanbod wint die speler die er als eerste een tablet geplaatst had. Groepen blokken waar geen enkel tablet lag, keren allen terug in de buidel. Alle spelers krijgen hun bied-tabletten terug.

2. Opzichters verplaatsen

De opzichters starten in zone 16. Elke speler kan 6 verplaatsingspunten toewijzen aan zijn opzichters. Elke verplaatsing over een lijn van het ene naar het andere veld kost telkens 1 punt. De 6 punten kunnen naar eigen inzicht verdeeld worden (over de 2 opzichters en/of over de verschillende zones).

Voorbeelden:

Als een speler zijn opzichter verplaatst naar een onbezette bouwplaats, mag hij die in beslag nemen door er een skarabee-steen in zijn kleur te plaatsen op het zwarte cirkeltje naast de bouwplaats. Elke opzichter mag slechts 1 bouwplaats in beslag nemen per beurt. Eens een bouwplaats in bezit genomen, mag die speler er beginnen te bouwen, zelfs als de opzichter inmiddels vertrokken is naar een andere plaats.

3. Arbeiders verplaatsen

Je hebt arbeiders nodig op een bouwplaats om de piramide te kunnen bouwen. Beginnend met de startspeler, verplaatst elke speler een combinatie van zijn arbeiders tot 6 gebieden/bouwplaatsen ver.

4. Piramide bouwen

Elke speler kan nu bouwen m.b.v. de blokken verkregen in fase 1. Je kan enkel op je eigen bouwplaatsen blokken plaatsen. Per aanwezige arbeider kan je 2 blokken plaatsen. Opzichters moeten niet aanwezig zijn en tellen ook niet mee als arbeider.

De piramides moeten laag per laag gebouwd worden. De basislaag moet volledig af zijn vooraleer de volgende laag kan aangebouwd worden. Een blokje dat geplaatst werd, mag niet meer verschoven worden. Als de piramide af is, plaatst de speler zijn skarabee op de top. Deze piramides zijn dan veilig en kunnen niet meer gestolen worden door andere spelers. Blokjes die een speler in deze ronde niet wenst te gebruiken worden op de centrale bouwplaats gezet om de piramide van de Farao te construeren.

5. Wisselen van startspeler

De Farao-steen wordt aan de linker buur doorgegeven. Deze is nu startspeler voor de volgende ronde.

De volgende ronde...

Na deze eerste ronde kunnen de spelers nog wat extra activiteiten ontplooien. Taktiek en strategie worden belangrijk.

1. Bouwblokken per opbod kopen

Net zoals tijdens de eerste ronde.

2. Opzichters verplaatsen

Nu moeten de spelers in het geheim opschrijven waar ze hun opzichters heen willen brengen. Gelijktijdig draaien ze hun kaartje om. De pionnen worden dan in spelvolgorde verplaatst. Indien een speler meer dan 6 verplaatsingspunten gebruikt, vervalt de volledige fase 2. Als een opzichter in een bezet vakje zou komen, wordt deze op het buur vakje geplaatst.

Opzichters kunnen op bouwplaatsen van andere spelers komen om deze plaats over te nemen of om blokken te stelen.

3. Arbeiders verplaatsen

Arbeiders worden openlijk verplaatst (tot een maximum van 6 punten). Ze kunnen ook bouwplaatsen overnemen en blokken stelen.

4. Bouwstenen stelen

Indien je meer opzichters dan de eigenaar op een bouwplaats hebt, mag je blokken uit de piramide stelen. Je hebt er wel je eigen arbeiders voor nodig. Elke eigen arbeider op die andere bouwplaats mag 2 blokken stelen.

De blokken worden eerst van de bovenste laag weggenomen. Geen enkele blok mag van een afgewerkte piramide verwijderd worden. Gestolen blokken gaan bij de voorraad blokken die de speler tijdens fase 1 aangeschaft heeft. Het kan dat meer dan 1 speler op dezelfde bouwplaats steelt.

5. Bouwplaatsen overnemen

Indien je meer opzichters en arbeiders staan hebt dan de eigenaar van die bouwplaats, mag je de volledige bouwplaats overnemen. Dit doe je door de skarabee-steen te verwisselen. Bemerk dat afgewerkte piramides niet kunnen overgenomen worden.

6. Piramide bouwen

Net zoals tijdens de eerste ronde in fase 4. Nu kunnen blokken bekomen door het bieden en/of het stelen gebruikt worden. Ongebruikte blokken gaan naar de centrale grote piramide.

7. Wisselen van startspeler


Einde van het spel

Het spel eindigt als de piramide van de Farao in het midden van het spelbord compleet gebouwd is of als alle bouwplaatsen een volledige piramide hebben.

Elke speler berekent de waarde van zijn piramides m.b.v. het hulpkaartje. De speler met de meeste punten wint dit spel.


Variante 1

Om het spel niet zo lang te laten duren, worden de niet aangekochte blokken in de eerste fase niet terug in het zakje gestopt, maar op de centrale plaats gezet om er de piramide van de Farao te bouwen.

Variante 2

Piramides die uit verschillende kleuren gebouwd worden en die van bovenaan er uitzien zoals de tekeningen op blz. 14 krijgen de volgende score: 2 punten voor een kleine en 7 punten voor een grote piramide.


Samenvatting

1. Bouwstenen per opbod kopen

2. Opzichters verplaatsen

3. Arbeiders verplaatsen

4. Blokken stelen (vanaf 2de ronde)

5. Bouwplaats overnemen (vanaf 2de ronde)

6. Piramide bouwen

7. Startspeler wisselenThe Game Cabinet - editor@gamecabinet.com - Ken Tidwell